استفاده از نیروی کار مجرب

استفاده از نیروی کار مجرب یکی از افتخارات ماست. تخلیه چاه و لوله بازکنی زارع با بیش از دو ده تجربه و دارای نیروی کار مجرب آماده هر نوع همکار با ارگان های دولتی و خصوصی می باشد.

استفاده از نیروی کار مجرب